ALKIDINA LUCIDA E OPACA

Нитроцелулозен лак за дърво

Indoor

Прозрачен нитросинтетичен лак, подходящ за дърво, лесно приложим. Той е идеален за професионална употреба поради свойствата му на запълване и адхезия към шлайфани повърхности; бързосъхнещ, което значително намалява времето за боядисване. Образува покритие, характеризиращо се с високоестетична хомогенност. Съставен от модифицирана нитроцелулоза и алкидни смоли, чувствителен към водни изпарения, както и продукти съдържащи разтворители, които могат да влошат качеството на повърхността.

  • добра елестичност
  • добра твърдост и устойчивост на надраскване
Безцветен.
9-11 m2/l
да
да
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea WOODCAP

Discover the other line products