Classic

Защитно импрегниращ разтвор

IndoorOutdoor

Импрегниращ продукт, за вътрешна и външна употреба, силно проникващ; покритието подчертава фладера на дървото. Предлага се в полупрозрачно нюансиране, постигнато чрез микронизирани, минерални, високоустойчиви на светлина пигменти, които придават на третираните изделия стабилност на цвета и ги предпазват от увреда от UV лъчи и атмосферни влияния, качества необходими за устойчовост на покритието и съхранение на предметите във времето.

  • outdoor colour resistant
  • impregnates deeply the wood substrates
  • very easy to apply
Както е посочено в цветовия каталог. Препоръчително е да се контролира покритието чрез тестване, предхождащо основното полагане, тъй като оригиналния цвят на всеки вид дърво, дава отражение върху крайното нюансиране. Възможно е оцветяването при две различни партиди да се различава леко, затова е желателно да се финализира започнатата обработка с покритие от една и съща партида.
READY TO USE
8h
11-13 m2/l
да
да
да
да
да
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea NOVOLEGNO

Discover the other line products