Extra 2

Висококачествена, интериорна, дишаща боя

Indoor

Стенна боя на водна основа, свободна от алкилфенолетоксилати (APEO), за вътрешна
употреба, силно дишаща, лесна за нанасяне, с време на съхнене, което позволява употреба в обитаеми помещения, идеална за професионална употреба, тъй като е изключително е съвместима и има отлична адхезия, запълващи и покривни свойства върху различни видове основи.
Добрата ѝ подривност и ограничени пръски при нанасяне, я прави подходяща за ръчно и машинно полагане, с което се гарантира визуална хомогенност, еднородност и плътност на финишинга.

Бял.
да
18h
9-11 m2/l
30-45%
30-45%
0-10%
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea MURIVAL

Discover the other line products