Primer

Водоразредим стенен грунд

Outdoor

Грунд за идолационни покрития, съставен с синтетични смоли във водна дисперсия, по специална технология, позволяваща образуването на специален филм, така че да се гарантира сигурна адхезия с различни видове основи, изолационни качества и консолидация.
Гарантира хомогенност на абсорбцията и оттук равномерност на покритието и отлична адхезия на следващите слоеве.
Вследствие на вида смола и специалните пластинчати пигменти, съдържащи се в него, се осигурява високо дишане, по-голяма устойчивост на цвета, и намаляване на броя слоеве по време на боядисването.

Бял.
Цветовата гама може да се разшири в нюансите, показани в цветовия каталог Tucano. Между две партиди при оцветяване е възможно да има леки различия в нюансите, затова се препоръчва конкретна обработка с продукта да се завършва с боя от една партида..
Primer
да
24h
8-10 m2/l
0-40%
0-40%
0-40%
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea THERMOCAP

Discover the other line products