Primocap

Интериорна дишаща боя

Indoor

Стенна боя, свободна от алкилфенолетоксилати (APEO-free), на водна основа, силно
дишаща, лесна за нанасяне, с време на съхнене, което позволява употреба в обитаеми помещения, идеална за професионална употреба, поради високата си съвместимост, адхезионни характеристики, запълващи свойства, и покритие върху различни основи.
Нейното добро разнасяне и ниска склонност към образуване на пръски, позволяват прилагането ѝ с ръчни или механични средства, които гарантират покритие, характеризиращо се с високоестетична хомогенност и еднородна плътност.

Бял.
да
18h
6-8 m2/l
20-35%
20-35%
0-10%
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea SMARTCAP

Discover the other line products