A10

Środek przeciwko pleśni do farb do wnętrz

Indoor

Środek grzybobójczy w dyspersji wodnej skuteczny przeciwko różnym gatunkom pleśni i nierozpuszczalny w wodzie. Przyczynia się do długoterminowego utrzymywania krytej powierzchni w stanie nienaruszonym i bez zmian. Stosowany jako dodatek w farbach paroprzepuszczalnych i zmywalnych do wnętrz.

+5°C +30°C

area Download

linea SANACAP

Discover the other line products