Silicap Fix

Krzemianowy podkład ścienny przezroczysty do powierzchni zewnętrznych

Outdoor

Grunt wodny ze spoiwami mineralnymi na bazie krzemianu potasu. W związku z swoją budową chemiczną nie tworzy filmu, lecz twardnieje, wchodząc w reakcje chemiczne z podłożem.

Bezbarwna.
READY TO USE
16-20 m2/l
Tak
Tak
Tak
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea GRIPCAP

Discover the other line products