Sintech

Синтетична боя на база алуминий

IndoorOutdoor

Боя със селектиран алуминиев прах смесен с алкидни смоли. Предоставя отлична
устойчивост на атмосферни влияния и, високо отражение на светлината.

  • sunlight reflection
Алуминий.
READY TO USE
24h
13-15 m2/l
да
да
да
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea LASURCAP

Discover the other line products