Acrilifix

Стенен грунд на водна основа

IndoorOutdoor

Стенен, безцветен грунд, във водна дисперсия, подхдящ за осигуряването на адхезия върху различни видове основи, изолационни и укрепващи свойства.
Гарантира хомогенност и абсорбция, като придава еднородност на покритието и отлично сцепление при последващата обработка с бои. Реализирана е за акрилна обработка при вътрешна и външна употреба. Свързващите акрилни вещества, във водна дисперсия, фиксират въздушната дисперсия на азбестови фибри и, укрепват и капсулират повърхността във фаза на премахване или възстановяване. Съгласно Министерско постановление от 20 Август 1999 се класифицира като спомагателно, инкапсулиращо, проникващо и покриващо покритие, от тип D.

Стенен грунд: безцветен.
Азбестов фиксатор: цветен; добавя се 1л от K81 UNIVERSALE в 5л от ACRILFIX.
5-8h
48-52 m2/l
500-600%
500-600%
500-600%
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea GRIPCAP

Discover the other line products