Unifix fine

Изравняващ грунд

IndoorOutdoor

Стенен, грапав грунд за вътрешна и външна употреба, съставен от смоли във водна
дисперсия и инертни материали с различен размер на частиците. Подходящ е за изравняване на различни повърхности, като свързващ грунд между повърхнини със старо синтетично покритие и минерални бои на силикатна основа.

Бял.
да
5h
3,8-4,2 m2/Kg
10-20%
10-20%
+5°C +30°C
+5°C +30°C

area Download

linea GRIPCAP

Discover the other line products